Simbolism- Ciocarlia


Datorită felului său de a se înălţa ca o săgeată spre cer sau, dimpotrivă, de a se lăsa brusc să cadă, ciocârlia simbolizează evoluţia sau involuţia Manifestării. Ea este un fel de mediatoare: zborul ei de la pământ spre cer şi de la cer spre pământ leagă cei doi poli ai existenţei. Astfel, ciocârlia reprezintă unirea dintre terestru şi ceresc. Ea zboară sus şi-şi face cuibul pe pământ, din fire de iarbă uscată. Când îşi ia zborul în lumina zorilor, ea evocă ar­doarea unui elan juvenil, expresia bucu­riei de viaţă. Cântecul ei, spre deosebire de cel al privighetorii, este un cântec de bucurie: „Sus, sus, tot mai sus/ Din pământ ţâşneşti,/ Ca un nor de foc;/ Răsco­lind adâncul albastru. / Te înalţi cântând şi cântând te înalţi” (Shelley). Pentru teo­logi, cântecul ciocârliei înseamnă rugă răspicată şi veselă înaintea tronului lui Dumnezeu. Din cauza vitezei cu care zboară, a înălţimilor pe care le cucereşte, dar şi din cauza dimensiunilor ei mo­deste, ciocârlia nu poate fi văzută. Iată de ce ea devine un simbol al transparenţei, al materiei dure, al strigătului. Pasăre sa­cră pentru gali, în folclor şi în credinţe populare, ciocârlia este o pasăre de bun augur. 

Zborul ciocârliei este asociat, în poe­zia lui B. P. Haşdeu,cu ascensiunea spre eternitate a creatorului: „Se duce ciocârlia să-i cânte-n depărtare,/ Acolo unde vara mai poate străluci…/ Ce mai aştepţi, poete  E ziua de plecare/ Vei mai cânta o dată…dar numai nu aci! („Ciocârlia”)……

În „Legenda ciocârliei” de V. Alecsandri este evocată originea acestei păsări: o fată de împărat îndrăgostită de soare este blestemată de mama soarelui să nu ajungă niciodată la acesta: „/ar sufletu-i ferice luat-au formă vie/ De-o mică, dră­gălaşă, duioasă ciocârlie/ Ce veşnic către soare se-nalţă-n adorare / Chemându-l, primăvara, cu dulcea ei cântare”……..(sursa: http://www.referatexp.com/limba-romana/motive-si-simboluri-ciocarlia/)

trimite un comentariu

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s