Analiza elementelor -Initiere in Hermetism (pdf)


fractal-0
Elementele :
Toată creaţia, macrocosmică şi microcosmosmică, se bazează pe elemente. Hinduşii le-au denumit “Tattwas”.
Magicianul este o persoană care cunoaşte şi stapâneşte elementele.
Elementele trebuiesc privite ca reprezentând calităţi universale, nu doar ca manifestări fizice, ce prezintă doar aspectele inferioare, materiale.
Cele 5 tattwas / elemente / principii sunt:
1. Akasha – principiul eterului
2. Tejas – principiul focului
3. Apas – principiul apei
4. Vaju – principiul aerului
5. Prithvi – principiul pământului.
Din Akasha, care este un principiu mai subtil, sunt generate celelalte 4 elemente mai
grosiere.
Fiecare element are două polarităţi : activă şi pasivă, pozitivă (+) şi negativă (-). Plusul desemnează partea constructivă, creativă, productivă, iar minusul aspectele distructive, de fragmentare, separare. În fiecare element există întotdeauna o polaritate prezentă, sub forma a două aspecte complementare. Binele şi răul, însă, reprezintă aspectele unei polarităţi mentale.
Polaritatea trebuie privită ca o stare de echilibru a contrariilor, la nivel universal (a câte 2 principii complementare), starea unui sistem fiind dezechilibrată prin excitaţie, şi redobândită prin inhibiţie, pe principiul acţiunii şi reacţiunii. Dezechilibrele sunt totdeauna locale, Universul, în ansamblul său, păstrându-şi starea de echilibru. De exemplu, Universul se află în echilibru de sarcini electrice pozitive şi negative, în orice moment, depolarizările electrice reprezentând fenomene locale.
Totul a fost creat pe baza unor principii eterne, care reflectă Principiul Divin. Cunoscând tot mai bine aceste principii şi legităţile universale, te vei apropia tot mai mult de Principiul Divin, de Divinitate.
1. Principiul eteric (Akasha) : cele 4 elemente mai grosiere au apărut din Akasha – Eter, care este cel mai înalt şi mai subtil principiu, sursa oricărui lucru creat. Eterul este dincolo de timp şi spaţiu, necreat, indefinibil. Totul a fost creat prin el, şi tine totul în echilibru.
2. Principiul Focului (Tejas) : este primul element născut din Akasha. Îşi manifestă
influenţa în toate planurile creaţiei, nu doar în planul fizic.
Calităţi de bază : căldura şi expansiunea. Expansiunea manifestă calitatea extensiei.
Datorita calităţilor sale, dă naştere fluidului electric.
Creaţia a început prin foc şi lumină, originea luminii fiind în elementul foc. Din reacţiile desfăşurate în interiorul stelelor, s-au format toate elementele chimice cunoscute la ora actuală. Ştiinţa actuală confirmă vechea teorie spirituală care afirma că tot ce percepem a fi materie, inclusiv corpurile noastre fizice “de ţărână/ lut”, reprezintă… praf de stele.
Principiul focului este activ în toate lucrurile create, în tot Universul.
3. Principiul Apei (Apas) : derivă tot din Akasha, dar este opus focului.
Calităţi de bază : răceala şi contracţia, reprezintă calităţi opuse celei ale focului.
Are 2 poli, cel pozitiv fiind hrănitor, protectiv, dătător de viaţă, cel negativ fiind
distructiv sub aspectele de micşorare, separaţie, divizare.
Datorită calităţilor sale, dă naştere fluidului magnetic.
Legile creaţiei determină faptul că focul nu se poate manifesta (exista) decât în condiţiile în care în interiorul său se manifestă (există) opusul, complementaritatea, principiul apei. Cele 2 elemente constituie baza cu ajutorul cărora totul a fost creat. În tot Universul, macrocosmic şi microcosmic, există şi se manifestă cele 2 elemente, în aspectele lor de fluid electric şi magnetic, reprezentând aspecte opuse şi complementare ale polarităţii universale.
4. Principiul Aerului (Vaju) : derivat din Akasha, este un principiu mai subtil, mai puţin “real” şi obiectiv decât focul şi apa, având rol de mediator între principiile focului şi apei. Stabileşte un echilibru al aspectelor polare, o neutralitate, acţionând ca mediator între manifestările focului şi apei. Apa fizică, H2O, reprezintă în fapt aer condensat, o combinaţie de două elemente chimice gazoase, hidrogen şi oxigen. Prin încălzirea cu ajutorul focului, apa se evaporă în atmosferă. Răcirea produce fenomenul de (re)condensare.
Principiul aerului preia calitatea de cald şi uscat de la foc, şi pe cea de rece şi umezeală de la apă.
Aerul este polarizat, prezintă două aspecte complementare polare, cu caracteristici constructive şi distructive.
Mişcarea, acţiunea, care a iniţiat şi menţine creaţia, reprezintă un efect al interacţiunii principiilor polare.
5. Principiul Pamantului (Prithvi) : la fel ca şi în cazul principiului aerului, nu reprezintă un element de sine stătător. Pământul derivă din interacţiunea celor trei elemente (apă, foc, aer), fiind cel mai condensat / solidificat dintre toate. Datorită lui, celelalte trei elemente au formă concretă, dar limitează totodată acţiunea lor, astfel manifestându-se spaţiul, timpul şi greutatea.
Influenţa reciprocă dintre cele 3 elemente şi pământ este tetrapolară, pământul comportându-se ca un magnet cu 4 poli.
Fluidul energetic care se manifestă în polaritatea elementului pământ este electromagnetic.
Viaţa reprezintă manifestarea acţiunii (influenţei) celor 3 elemente (apă, foc, aer) în al 4-lea (pământ).

Sus

2 thoughts on “Analiza elementelor -Initiere in Hermetism (pdf)

trimite un comentariu

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s