Hora Răzeșilor-Dansuri Moldova -Regionalisme

Răzeș =  Țăran liber, stăpân în devălmășie al pământului moștenit de la un străbun comun; moșnean;p. gener. țăran liber, posesor de pământ. ♦ Copărtaș de moșie..( în Moldova medievală) ….Raze ș 

Dansuri specifice din Moldova,Cumetrița,Hora Moldovenească,Polobocul,

Cântecul răzeșului

poezie populară culeasă de

Vasile Alecsandri,….

Frunză verde de cireș,

Lung e drumul pân’ la Ieși,

Lung e drumul și bătut

Din Siret și pân-în Prut!

Nu-i bătut de car cu boi

Ci-i bătut tot de nevoi

Și de păcatele mele

Cele multe, cele grele!

Ard-o focul răzeșie!

Eu chiteam că-i boierie,

Și-i numai o sărăcie!

Pentru-o palmă de pământ

Zilele mi-am dat în vânt.

Ani întregi m-am judecat

Și nimic n-am câștigat!

Eu umblam la judecată,

Copiii plângeau pe vatră,

Nevasta-mi zăcea lăsată.

Dare-ar Domnul Dumnezeu

Să fie pe gândul meu!

Lăsa-m-oi de răzeșie

Să apuc în haiducie

Ca să-mi fac sfânta dreptate

Cu cea ghioagă de pe spate,

Să-mi aleg judecători

Cei stejari nestrâmbători!

Nenorocita clasă a răzeșilor, printre care se găsesc coborâtorii celor mai mari familii din vechime, a avut mult a suferi, sub domnia lui Mihail Sturdza, de răpirea boierilor vecini cu moșiile lor. Mulți din acei mici proprietari au preferat a se desface de pământurile lor și a deveni clăcași pentru ca să scape de prigoniri.

http://adevarul.ro/news/societate/cum-vorbesc-romanii-graiul-dulce-moldovenilor-molcomul-ardelenilor-fruncea-banatenilor-miticismele-bucurestenilor-1_51446ba500f5182b85155416/index.html