Rugă spre Înalt !

ioan-21-5-12-copii-le-a-zis-isus-aveti-ceva-de-man_6646626faba1d1

Psalmul 118

1. Fericiţi cei fără prihană în cale, care umblă în legea Domnului.
2. Fericiţi cei ce păzesc poruncile Lui şi-L caută cu toată inima lor,
3. Că n-au umblat în căile Lui cei ce lucrează fărădelegea.
4. Tu ai poruncit ca poruncile Tale să fie păzite foarte.
5. O, de s-ar îndrepta căile mele, ca să păzesc poruncile Tale!
6. Atunci nu mă voi ruşina când voi căuta spre toate poruncile Tale.
7. Lăuda-Te-voi întru îndreptarea inimii, ca să învăţ judecăţile dreptăţii Tale.
8. Îndreptările Tale voi păzi; nu mă părăsi până în sfârşit.
9. Prin ce îşi va îndrepta tânărul calea sa? Prin păzirea cuvintelor Tale.
10. Cu toată inima Te-am căutat pe Tine; să nu mă lepezi de la poruncile Tale.
11. În inima mea am ascuns cuvintele Tale, ca să nu greşesc ţie.
12. Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale.
13. Cu buzele am rostit toate judecăţile gurii Tale.
14. În calea mărturiilor Tale m-am desfătat ca de toată bogăţia.
15. La poruncile Tale voi cugeta şi voi cunoaşte căile Tale.
16. La îndreptările Tale voi cugeta şi nu voi uita cuvintele Tale.
17. Răsplăteşte robului Tău! Voi trăi şi voi păzi poruncile Tale.
18. Deschide ochii mei şi voi cunoaşte minunile din legea Ta.
19. Străin sunt eu pe pământ, să nu ascunzi de la mine poruncile Tale.
20. Aprins e sufletul meu de dorirea judecăţilor Tale, în toată vremea.
21. Certat-ai pe cai mândri; blestemaţi sunt cei ce se abat de la poruncile Tale.
22. Ia de la mine ocara şi defăimarea, că mărturiile Tale am păzit.
23. Pentru că au şezut căpeteniile şi pe mine mă cleveteau, iar robul Tău cugeta la îndreptările Tale.
24. Că mărturiile Tale sunt cugetarea mea, iar îndreptările Tale, sfatul meu.
25. Lipitu-s-a de pământ sufletul meu; viază-mă, după cuvântul Tău.
26. Vestit-am căile mele şi m-ai auzit; învaţă-mă îndreptările Tale.
27. Fă să înţeleg calea îndreptărilor Tale şi voi cugeta la minunile Tale.
28. Istovitu-s-a sufletul meu de supărare; întăreşte-mă întru cuvintele Tale.
29. Depărtează de la mine calea nedreptăţii şi cu legea Ta mă miluieşte.
30. Calea adevărului am ales şi judecăţile Tale nu le-am uitat.
31. Lipitu-m-am de mărturiile Tale, Doamne, să nu mă ruşinezi.
32. Pe calea poruncilor Tale am alergat când ai lărgit inima mea.
33. Lege pune mie, Doamne, calea îndreptărilor Tale şi o voi păzi pururea.
34. Înţelepţeşte-mă şi voi căuta legea Ta şi o voi păzi cu toată inima mea.
35. Povăţuieşte-mă pe cărarea poruncilor Tale, că aceasta am voit.
36. Pleacă inima mea la mărturiile Tale şi nu la lăcomie.
37. Întoarce ochii mei ca să nu vadă deşertăciunea; în calea Ta viază-mă.
38. Împlineşte robului Tău cuvântul Tău, care este pentru cei ce se tem de Tine.
39. Îndepărtează ocara, de care mă tem, căci judecăţile Tale sunt bune.
40. Iată, am dorit poruncile Tale; întru dreptatea Ta viază-mă.
41. Să vină peste mine mila Ta, Doamne, mântuirea Ta, după cuvântul Tău,
42. Şi voi răspunde cuvânt celor ce mă ocărăsc, că am nădăjduit în cuvintele Tale.
43. Să nu îndepărtezi din gura mea cuvântul adevărului, până în sfârşit, că întru judecăţile Tale am nădăjduit,
44. Şi voi păzi legea Ta pururea, în veac şi în veacul veacului.
45. Am umblat întru lărgime, că poruncile Tale am căutat.
46. Am vorbit despre mărturiile Tale, înaintea împăraţilor, şi nu m-am ruşinat.
47. Am cugetat la poruncile Tale pe care le-am iubit foarte.
48. Am ridicat mâinile mele la poruncile Tale, pe care le-am iubit şi am cugetat la îndreptările Tale.
49. Adu-Ţi aminte de cuvântul Tău, către robul Tău, întru care mi-ai dat nădejde.
50. Aceasta m-a mângâiat întru smerenia mea, că cuvântul Tău m-a viat.
51. Cei mândri m-au batjocorit peste măsură, dar de la legea Ta nu m-am abătut.
52. Adusu-mi-am aminte de judecăţile Tale cele din veac, Doamne, şi m-am mângâiat.
53. Mâhnire m-a cuprins din pricina păcătoşilor, care părăsesc legea Ta.
54. Cântate erau de mine îndreptările Tale, în locul pribegiei mele.
55. Adusu-mi-am aminte de numele Tău, Doamne, şi am păzit legea Ta.
56. Aceasta s-a făcut mie, că îndreptările Tale am căutat.
57. Partea mea eşti, Doamne, zis-am să păzesc legea Ta.
58. Rugatu-m-am feţei Tale, din toată inima mea, miluieşte-mă după cuvântul Tău.
59. Cugetat-am la căile Tale şi am întors picioarele mele la mărturiile Tale.
60. Gata am fost şi nu m-am tulburat să păzesc poruncile Tale.
61. Funiile păcătoşilor s-au înfăşurat împrejurul meu, dar legea Ta n-am uitat.
62. La miezul nopţii m-am sculat ca să Te laud pe Tine, pentru judecăţile dreptăţii Tale.
63. Părtaş sunt cu toţi cei ce se tem de Tine şi păzesc poruncile Tale.
64. De mila Ta, Doamne, este plin pământul; îndreptările Tale mă învaţă.
65. Bunătate ai făcut cu robul Tău, Doamne, după cuvântul Tău.
66. Învaţă-mă bunătatea, învăţătura şi cunoştinţa, că în poruncile Tale am crezut.
67. Mai înainte de a fi umilit, am greşit; pentru aceasta cuvântul Tău am păzit.
68. Bun eşti Tu, Doamne, şi întru bunătatea Ta, învaţă-mă îndreptările Tale.
69. Înmulţitu-s-a asupra mea nedreptatea celor mândri, iar eu cu toată inima mea voi cerceta poruncile Tale.
70. Închegatu-s-a ca grăsimea inima lor, iar eu cu legea Ta m-am desfătat.
71. Bine este mie că m-ai smerit, ca să învăţ îndreptările Tale.
72. Bună-mi este mie legea gurii Tale, mai mult decât mii de comori de aur şi argint.
73. Mâinile Tale m-au făcut şi m-au zidit, înţelepţeşte-mă şi voi învăţa poruncile Tale.
74. Cei ce se tem de Tine mă vor vedea şi se vor veseli, că în cuvintele Tale am nădăjduit.
75. Cunoscut-am, Doamne, că drepte sunt judecăţile Tale şi întru adevăr m-ai smerit.
76. Facă-se dar, mila Ta, ca să mă mângâie, după cuvântul Tău, către robul Tău.
77. Să vină peste mine îndurările Tale şi voi trăi, că legea Ta cugetarea mea este.
78. Să se ruşineze cei mândri, că pe nedrept m-au nedreptăţit; iar eu voi cugeta la poruncile Tale.
79. Să se întoarcă spre mine cei ce se tem de Tine şi cei ce cunosc mărturiile Tale.
80. Să fie inima mea fără prihană întru îndreptările Tale, ca să nu mă ruşinez.
81. Se topeşte sufletul meu după mântuirea Ta; în cuvântul Tău am nădăjduit.
82. Sfârşitu-s-au ochii mei după cuvântul Tău, zicând: “Când mă vei mângâia?”
83. Că m-am făcut ca un foale la fum, dar îndreptările Tale nu le-am uitat.
84. Câte sunt zilele robului Tău? Când vei judeca pe cei ce mă prigonesc?
85. Spusu-mi-au călcătorii de lege deşertăciuni, dar nu sunt ca legea Ta, Doamne.
86. Toate poruncile Tale sunt adevăr; pe nedrept m-au prigonit. Ajută-mă!
87. Puţin a fost de nu m-am sfârşit pe pământ, dar eu n-am părăsit poruncile Tale.
88. După mila Ta viază-mă şi voi păzi mărturiile gurii mele.
89. În veac, Doamne, cuvântul Tău rămâne în cer;
90. În neam şi în neam adevărul Tău. Întemeiat-ai pământul şi rămâne.
91. După rânduiala Ta rămâne ziua, că toate sunt slujitoare ţie.
92. De n-ar fi fost legea Ta gândirea mea, atunci aş fi pierit intru necazul meu.
93. În veac nu voi uita îndreptările Tale, că într-însele m-ai viat, Doamne.
94. Al Tău sunt eu, mântuieşte-mă, că îndreptările Tale am căutat.
95. Pe mine m-au aşteptat păcătoşii ca să mă piardă. Mărturiile Tale am priceput.
96. La tot lucrul desăvârşit am văzut sfârşit, dar porunca Ta este fără de sfârşit.
97. Că am iubit legea Ta, Doamne, ea toată ziua cugetarea mea este.
98. Mai mult decât pe vrăjmaşii mei mai înţelepţit cu porunca Ta, că în veac a mea este.
99. Mai mult decât învăţătorii mei am priceput, că la mărturiile Tale gândirea mea este.
100. Mai mult decât bătrânii am înţeles, că poruncile Tale am căutat.
101. De la toată calea cea rea mi-am oprit picioarele mele, ca să păzesc cuvintele Tale.
102. De la judecăţile Tale nu m-am abătut, că Tu ai pus mie lege.
103. Cât sunt de dulci limbii mele, cuvintele Tale, mai mult decât mierea, în gura mea!
104. Din poruncile Tale m-am făcut priceput; pentru aceasta am urât toată calea nedreptăţii.
105. Făclie picioarelor mele este legea Ta şi lumină cărărilor mele.
106. Juratu-m-am şi m-am hotărât să păzesc judecăţile dreptăţii Tale.
107. Umilit am fost până în sfârşit: Doamne, viază-mă, după cuvântul Tău.
108. Cele de bunăvoie ale gurii mele binevoieşte-le Doamne, şi judecăţile Tale mă învaţă.
109. Sufletul meu în mâinile Tale este pururea şi legea Ta n-am uitat.
110. Pusu-mi-au păcătoşii cursă mie, dar de la poruncile Tale n-am rătăcit.
111. Moştenit-am mărturiile Tale în veac, că bucurie inimii mele sunt ele.
112. Plecat-am inima mea ca să fac îndreptările Tale în veac spre răsplătire.
113. Pe călcătorii de lege am urât şi legea Ta am iubit.
114. Ajutorul meu şi sprijinitorul meu eşti Tu, în cuvântul Tău am nădăjduit.
115. Depărtaţi-vă de la mine cei ce vicleniţi şi voi cerceta poruncile Dumnezeului meu.
116. Apără-mă, după cuvântul Tău, şi mă viază şi să nu-mi dai de ruşine aşteptarea mea.
117. Ajută-mă şi mă voi mântui şi voi cugeta la îndreptările Tale, pururea.
118. Defăimat-ai pe toţi cei ce se depărtează de la îndreptările Tale, pentru că nedrept este gândul lor.
119. Socotit-am călcători de lege pe toţi păcătoşii pământului; pentru aceasta am iubit mărturiile Tale, pururea.
120. Străpunge cu frica Ta trupul meu, că de judecăţile Tale m-am temut.
121. Făcut-am judecată şi dreptate; nu mă da pe mâna celor ce-mi fac strâmbătate.
122. Primeşte pe robul Tău în bunătate, ca să nu mă clevetească cei mândri.
123. Sfârşitu-sau ochii mei după mântuirea Ta şi după cuvântul dreptăţii Tale.
124. Fă cu robul Tău, după mila Ta, şi îndreptările Tale mă învaţă.
125. Robul Tău sunt eu; înţelepţeşte-mă şi voi cunoaşte mărturiile Tale.
126. Vremea este să lucreze Domnul, că oamenii au stricat legea Ta.
127. Pentru aceasta am iubit poruncile Tale, mai mult decât aurul şi topazul.
128. Pentru aceasta spre toate poruncile Tale m-am îndreptat, toată calea nedreaptă am urât.
129. Minunate sunt mărturiile Tale, pentru aceasta le-a cercetat pe ele sufletul meu.
130. Arătarea cuvintelor Tale luminează şi înţelepţeşte pe prunci.
131. Gura mea am deschis şi am aflat, că de poruncile Tale am dorit.
132. Caută spre mine şi mă miluieşte, după judecata Ta, faţă de cei ce iubesc numele Tău.
133. Paşii mei îndreptează-i după cuvântul Tău, şi să nu mă stăpânească nici o fărădelege.
134. Izbăveşte-mă de clevetirea oamenilor şi voi păzi poruncile Tale.
135. Faţa Ta arat-o robului Tău şi mă învaţă poruncile Tale.
136. Izvoare de apă s-au coborât din ochii mei, pentru că n-am păzit legea Ta.
137. Drept eşti, Doamne, şi drepte sunt judecăţile Tale.
138. Poruncit-ai cu dreptate mărturiile Tale şi cu tot adevărul.
139. Topitu-m-a râvna casei Tale, că au uitat cuvintele Tale vrăjmaşii mei.
140. Lămurit cu foc este cuvântul Tău foarte şi robul Tău l-a iubit pe el.
141. Tânăr sunt eu şi defăimat, dar îndreptările Tale nu le-am uitat.
142. Dreptatea Ta este dreptate în veac şi legea Ta adevărul.
143. Necazuri şi nevoi au dat peste mine, dar poruncile Tale sunt gândirea mea.
144. Drepte sunt mărturiile Tale, în veac; înţelepţeşte-mă şi voi fi viu.
145. Strigat-am cu toată inima mea: Auzi-mă, Doamne! Îndreptările Tale voi căuta.
146. Strigat-am către Tine, mântuieşte-mă, şi voi păzi mărturiile Tale.
147. Din zori m-am sculat şi am strigat; intru cuvintele Tale am nădăjduit.
148. Deschis-am ochii mei dis-de-dimineaţă, ca să cuget la cuvintele Tale.
149. Glasul meu auzi-l, Doamne, după mila Ta; după judecata Ta mă viază.
150. Apropiatu-s-au cei ce mă prigonesc cu fărădelege, dar de la legea Ta s-au îndepărtat.
151. Aproape eşti Tu, Doamne, şi toate poruncile Tale sunt adevărul.
152. Din început am cunoscut, din mărturiile Tale, că în veac le-ai întemeiat pe ele.
153. Vezi smerenia mea şi mă scoate, că legea Ta n-am uitat.
154. Judecă pricina mea şi mă izbăveşte; după cuvântul Tău, fă-mă viu.
155. Departe de păcătoşi este mântuirea, că îndreptările Tale n-au căutat.
156. Îndurările Tale multe sunt Doamne; după judecata Ta mă viază.
157. Mulţi sunt cei ce mă prigonesc şi mă necăjesc, dar de la mărturiile Tale nu m-am abătut.
158. Văzut-am pe cei nepricepuţi şi mă sfârşeam, că n-au păzit cuvintele Tale.
159. Vezi că poruncile Tale am iubit, Doamne; întru mila Ta mă viază.
160. Începutul cuvintelor Tale este adevărul şi veşnice toate judecăţile dreptăţii Tale.
161. Căpeteniile m-au prigonit în zadar; iar de cuvintele Tale s-a înfricoşat inima mea.
162. Bucura-mă-voi de cuvintele Tale, ca cel ce a aflat comoară mare.
163. Nedreptatea am urât şi am dispreţuit, iar legea Ta am iubit.
164. De şapte ori pe zi Te-am lăudat pentru judecăţile dreptăţii Tale.
165. Pace multă au cei ce iubesc legea Ta şi nu se smintesc.
166. Aşteptat-am mântuirea Ta, Doamne, şi poruncile Tale am iubit.
167. Păzit-a sufletul meu mărturiile Tale şi le-a iubit foarte.
168. Păzit-am poruncile Tale şi mărturiile Tale, că toate căile mele înaintea Ta sunt, Doamne.
169. Să se apropie rugăciunea mea înaintea Ta, Doamne; după cuvântul Tău mă înţelepţeşte.
170. Să ajungă cererea mea înaintea Ta, Doamne; după cuvântul Tău mă izbăveşte.
171. Să răspândească buzele mele laudă, că m-ai învăţat îndreptările Tale.
172. Rosti-va limba mea cuvintele Tale, că toate poruncile Tale sunt drepte.
173. Mina Ta să mă izbăvească, că poruncile Tale am ales.
174. Dorit-am mântuirea Ta, Doamne, şi legea Ta cugetarea mea este.
175. Viu va fi sufletul meu şi Te va lăuda şi judecăţile Tale îmi vor ajuta mie.
176. Rătăcit-am ca o oaie pierdută; caută pe robul Tău, că poruncile Tale nu le-am uitat.

Să purcedem la treabă,dar nu singuri …

1912015_475598722539714_1426616802_n

„Deşteaptă-te române!” descrie un neam aflat în stare comatoasă („somnul cel de moarte”), asuprit constant, până la anihilare, de tirani barbari şi duşmani cruzi. În trei dintre cele patru strofe cântate în mod oficial, cuvântul „moarte” e nelipsit. În celelalte strofe se enumeră, amar, „plăgi fatale”, „intrigă”, „viclene uneltiri”, „a pizmei răutate”, „un jug din seculi” pe care îl purtăm „ca vitele” şi alte asemenea orori, de care trebuie să scăpăm, „cu braţele armate”, „acum ori niciodată”. Mai aflăm, că nişte „cruzi” vor să ne fure până şi limba. Ceva ultimativ, de o nemiloasă urgenţă, trebuie întreprins, dacă nu vrem să rămânem „sclavi” pe pământul propriu. Continuare la : http://adevarul.ro/news/societate/psihologia-imnului-national-1_50a7b8b87c42d5a66369f38f/index.html

Imnul și unirea ne sunt absolut necesare la nivel de suflet și conștiință a neamului

Hora Unirii..1857
Hai să dăm mână cu mână
Cei cu inimă română,
Să-nvârtim hora frăţiei
Pe pământul României!

Iarba rea din holde piară!
Piară duşmănia-n ţară!
Între noi să nu mai fie
Decât flori şi omenie!

Măi muntene, măi vecine,
Vină să te prinzi cu mine
Şi la viaţă cu unire,
Şi la moarte cu-nfrăţire!

Unde-i unul, nu-i putere
La nevoi şi la durere.
Unde-s doi, puterea creşte
Şi duşmanul nu sporeşte!

Amândoi suntem de-o mamă,
De-o făptură şi de-o seamă,
Ca doi brazi într-o tulpină,
Ca doi ochi într-o lumină.

Amândoi avem un nume,
Amândoi o soartă-n lume.
Eu ţi-s frate, tu mi-eşti frate,
În noi doi un suflet bate!

Vin’ la Milcov cu grăbire
Să-l secăm dintr-o sorbire,
Ca să treacă drumul mare
Peste-a noastre vechi hotare,

Şi să vadă sfântul soare
Într-o zi de sărbătoare
Hora noastră cea frăţească
Pe câmpia românească !

 

 

 

Ruga pentru Romania….

 

 

flacara-olimpica-a-fost-aprinsa-de-inalta-preoteasa-si-si-a-inceput-drumul-spre-londra-video-11779270

http://www.agerpres.ro/comunicate/2014/09/10/comunicat-de-presa-scriitorul-laurian-stanchescu-12-13-14#.VBAm_VGJzgg.facebook

Vom purcede-n rugaciune
La Regia, in padure
Sa-ntrebam al sau izvor
Sa aflam de viitor
Sa-nchinam ruga pentru tara
Sacerdoti ne-nvete iara
Sa stie poporul meu
Sa-si scoboare al sau zeu
Sa-mi ajute ,sa-mi trezeasca
Sfanta glie romaneasca.
Pe pamantul meu sa vina
Doar Lumina,din Lumina.
Pogoara-se luminatori
Din toate cele patru zari
Ei sunt parte din Cuvant
Din Zabelio cel sfant.
Ma duc,cu suflet cu tot
Aproape,ca nu mai pot
Mi-e inima stransa tare
Ma duc sa cer indurare
La Regia,la Tartaria
Chem sfintii din Romania
Sa se prinda-n ruga mare
Ajuta-ne Santul Soare.
Invit apele izvoare
Sa ia parte la chemare
La chemarea de strabuni
Veghetorii acestei lumi.
Sa-i ajute si pe moti
Sa ni-i trezeasca din morti.
Din Banat si Apuseni
Din Ceahlau ,la moldoveni
Ca toti ni-s nazariteni.
Ne-ar ajuta si rohmanii
Din pesterile Maicii Danii
Bateti toaca la Prislop
Si clopotele ,peste tot
Dumnezeu asta asteapta
Ridicati voi,mana dreapta
Si dacii de pe columna,
Se ridica toti si umbla.

C.J

…Ei numai doar dureaza-n vint
Deserte idealuri –
Când valuri afla un mormânt,
Rasar în urma valuri;

Ei doar au stele cu noroc
Si prigoniri de soarte,
Noi nu avem nici timp, nici loc,
Si nu cunoastem moarte.

Din sinul vecinicului ieri
Traieste azi ce moare,
Un soare de s-ar stinge-n cer
S-aprinde iarasi soare;

Parind pe veci a rasari,
Din urma moartea-l paste,
Căci toti se nasc spre a muri
Si mor spre a se naste. ..Luceafarul, Mihai Eminescu

Rugaciune catre Santul…

Romani-saraci

Fraţilor, iubiţii mei fraţi!
Anul acesta sunt 190 de ani de la naşterea lui Avram Iancu!

“Martir şi Erou al Naţiunii Române”
— Declarat oficial în Senatul României! —

Vă strig pentru ultima oară, ca şi cum ar fi ultima mea suflare! Săriţi în Apuseni să dăm drumul Istoriei şi Culturii pe o nouă albie, săriţi cu tot curajul şi cu toată frica voastră, săriţi cu toată puterea şi cu toată slăbiciunea voastră! Adunate la un loc dau cât un fulger uriaş! Adunaţi-vă la “Marşul Naţional Avram Iancu” din Septembrie 2014, să răsune în Apuseni o nouă Câmpie a Libertăţii. Pe 2 septembrie dimineaţa, plecăm de la Casa Iancului din Vidra de Sus spre Ţebea. Sunt aproape 100 km, de fiecare dată i-am făcut în şase zile. În drum ne oprim şi sărbătorim toate statuile Crăişorului, iar Bisericile oficiază slujbe de pomenire pentru sufletul Eroului. În a şaptea zi este Marea Sărbătoare de la Mormântul Eroului din Ţebea.

Fraţilor, iubiţii mei fraţi!
Dăruiţi câteva zile din viaţa voastră lui Avram Iancu, el şi-a dăruit toată viaţa urmaşilor săi. Numai moartea şi-a dăruit-o sieşi!

Doamne, şi noi suntem neamul Tău! …Laurian Stanchescu

Doamne
Io ti-as da si sufletul din mine
De-acum l-as da,daca as stii
Ca neamul meu odihna are
Si tu ,din morti o sa-l invii .
Doamne
Tu cere-mi orisice
Ca stii ce am si ce nu pot
Nu-mi cere stelele
Ca ti-i le dau, cu cer cu tot.
Doamne
Ma duc sa pun banutul
In traista care tu mi-ai dat
Sa-mi fie de ajutor pe drumul
Ce-l am eu de urmat.
Doamne
Cu mila de la Inceput
Intoarce ochii ,nu zuita
Si intinde mainili amandoua
Si fa lumina-n tara mea .
Doamne
Ma plec nainte-ti
Si-ti cer pentru ultima data
Fa ,sa coboare ingerii
Asa cum or mai fost odata.
Doamne
Tu esti si-n cer si pe pamant
Fa omul ca sa fie drept
Iar eu credinta nu m-o pierd
Ca te stiu Doamne ,de Cuvant .
Doamne
Acu ma duc sa pun banutul
In traista veche, ce mi-ai dat
Sa-mi fie de-ajutor pe drumul
Ce-l mai am eu de urmat.
Poti sa ma bati Doamne si-n cui
Ca n-am sa zic nimanui ….
de C.J

image (1)

Maicuta sfanta…

96273_taran2 (1)

Maicuta sfanta, 
Te-ai asezat a nu stiu cata oara-n poarta
Cu sufletul tau ala nou, asa ca altadata
Pe prag,genunchii –ţi tremura de vreme
De bataturi ,de munca si opincile ţi-s grele
Si strangi cu amandoua mainili de carpa
Iar vocea dinlauntrul tau suna a harpa
Si faci cu ele cruce si inchinaciune
Incat si iarba din pamant ţine cu tine.
Te predai toata maica si-n tine se pogoara
Si duhul sfant si Dumnezeu ca prima oara
Cand poarta tremura de-atata rugaciune
Si toata ceata ingerilor, se fac una cu tine .
Si vad la tine maica,gramada de durere
Cum n-am vazut ,numa la Pasti ,nainte de inviere
Smerita-n liniste porţi crucile in spate 
Si crucea ta si-a neamului , pe jumatate.
Te rogi maicuţa draga ,c-atat ţi-o mai ramas
Sa stai in pragul porţii cu lacrimi pe obraz
Sa strigi din inimuţa ta, cea blanda si curata
S-auda Dumnezeu si lumea asta toata .
Nu vreau sa ma gandesc ,cand tu nu vei mai fi
Ce-or face bieţii oameni ,ce-or face ai tai fii?
Or sta pribegi prin porţile straine ?
Dar oare gandul, le-o mai fi la tine ?
Or plange amarnic maica chipul tau 
N-or stiut aprecia ,ce le-o dat bunul Dumnezeu ….
Am sa ţin minte maica ,cum tu mi-ai fost icoana
Cu mainile amandoua ,ai preparat tu hrana
Si pita ne-ai crescut-o cu truda-n rugaciune
Se gata lumea maica ,de nu mai esti pe lume …… 
de C.Jaklyn

Carpa ,in Banat = batic,broboada

E cumva ironia sortii ,Mama care a dat viata intregului pamant ,a crescut si inmultit ,acum, sa piara tocmai din pricina Lumii  ? …..

Urme de aur !!! Dumnezeu milostivul, ca să nu piardă pe oameni, Ie rânduieşte o chemare mai tare-Chemarea strabunilor !!!

TR027

“De la început România a fost o ţară supusă năvălirilor. Un stăpân tiranic după altul i-a pus manile grele asupra acestui popor; el a fost deprins a fi stăpânit, apăsat, maltratat. Rareori i-a fost îngăduit să se afirme, să-şi ridice capul, să fie neatârnat, fericit ori liber; totuşi, în ciuda luptelor şi a robiei, n-a fost un neam sortit să piară. A biruit orice asprime a sorţii, a înfruntat orice mizerie, a biruit orice subjugare, şi n-a putut fi strivit pană la moarte; dar de aici a ieşit că poporul romanesc nu e vesel. Cântecele lor sunt triste, încete dansurile lor, petrecerile lor rare ori aprinse, rar se aud tare glasurile lor. In zilele de sărbătoare îmbracă hainele cele mai vesele şi, strânşi laolaltă în praful drumului, ei dănţuiesc în grupe sau în cercuri largi, neobosiţi, ceasuri întregi; dar nici atunci nu sunt vioi sau gălăgioşi, ci solemni şi plini de demnitate, părând a-şi face cheful cumpătat, fără patimă, fără grabă. Cântecele lor sunt plângeri îndelungi; ariile ce cântă pe fluierile lor plâng fără sfârsit aspiraţia lor şi dorul care se pare a rămânea veşnic nemulţumit, a nu cuprinde nici deznădejde, nici îndeplinire.”….Maria Regina României: Ţara mea, traducere din englezeşte de Nicolae Iorga, Bucureşti, Sibiu: Pavel Suru, 1919 (ediţia a treia).

bordei

Bordei ,zona Harlau,asa traiau oamenii pe-atunci …si erau sanatosi ,frumosi,cu pofta de munca ,de viata ,iubire de adevar si glie stramoseasca ,traind o viata normala in spirit ,armonizand cu totul ,respectand totul,iubind totul ….

 Au trait iubitii nostrii buni si s-au inmultit ,in ciuda vicisitudinilor vietii ,au fost puternici si la trup si la suflet ,iar spiritul lor a dainuit,mai dainuie inca ,doar Dumnezeu mai stie pana cand 😦

In imaginea de mai jos : Taranul roman ,Maria Sa !!!

1931_vrancea_taran_roman

Patriotismul nu-i brăţară sau papion sau pălărie. Să-l porţi sau nu. Să ţi se pară că-ţi vine sau nu-ţi vine, ţie. Te naşti cu el. Ţi-e-n datul sorţii. N-ai cum să-l lepezi de pe tine. Îl porţi ca pe-o cămaş-a morţii, nu-l cumperi de la curţi străine. Şi de vândut n-ai cum să-l vinzi. E un fel de suferinţă crestată dureros pe grinzi de suflet vechi şi de credinţă. Aud şi văd, citesc şi tac cuprins de-o silă ancestrală. Plâng de ruşine c-am fost dac şi c-am ajuns acum zăbală în gura ştirbă a nu ştiu cui, care-mi molfăie mândria şi-mi bate lacrimile-n cui şi-mi răstigneşte poezia.”(Tudor Gheorghe)

Dumnezeu mi-ajute Tara mea  / Nu stiu cat poate rabda  / Santul Soare sa mi-i tina / Pa-i cu inima, blanda,buna !!!

taranul roman oras sat urban rural copilarie digi tv romania-old-4-350x491

Rugaciunea Domneasca a Dacilor – Tatal Nostru Dumnezeu

“Tatal Nostru Dumnezeu, Mama Noastra Doamnazana, voi care traiti In lumina, Intelepti sunteti In cer si pe pamant. Astept darul Inaltarii Voastre In mine. Vreau sa primesc harul Vostru In fiecare zi. Lumina Voastra sa-mi fie ca painea de zi cu zi. Sa-mi dea Intelepciune sufletului care sa-mi lumineze cu putere viata. Tata Dumnezeu si Mama Doamnazana rogu-va sa-mi dati binecuvantarea Voastra cu lumina sa pot trai In Intelepciune, multumire si har si focul din inimile voastre sa fie si In inima mea. Asa sa fie, asa sa fie, ZAU.”

Dumnezeu milostivul, ca să nu piardă pe oameni, Ie rânduieşte o chemare mai tare….Arsenie Boca ….Chemarea strabunilor !!!!!!!!!!!

Lumina se ofera ,s-o crestem ca pe Paine

Voi amanati mereu si spuneti : Maine !

Si daca Painea se face din grau si din faina

Ce Paine face Lumea, din bobul de neghina ?….de C.J

covata-de-lemn

ETNO_1

Lupul si Sarpele vor salva Lumea !

Cititi si https://sssefora.wordpress.com/2013/06/28/simbolistica-la-pelasgi/

RUGACIUNE PENTRU PAMANT SI UMANITATE

75818901

RUGACIUNE PENTRU PAMANT SI UMANITATE

TATAL CERESC SI TOATE ENTITATILE DIVINE CARE SUNTETI CU NOI IN ACEASTA LUCRARE – VA ROG, VA IMPLOR, SA ALCHIMIZATI/TRANSFORMATI IN MINE TOATE ENERGIILE PRELUATE, TOATE ENERGIILE DE NELUMINA, DE NEIUBIRE SI DE NEARMONIE DIN TOATE ASPECTELE MELE, DIN TOATE DIMENSIUNILE, LOCURILE SI TIMPURILE – IN LUMINA, IUBIRE SI ARMONIE.

ACUM SI AICI MA OFER VOUA CANAL DE LUMINA – CANAL DIVIN, prin liberul meu arbitru, PENTRU ADUCEREA pe pamant A ENERGIILOR TATALUI CERESC.

IN CONTINUARE SE FAC PATRU RESPIRATII PROFUNDE, IAR APOI SE SPUNE – PE INSPIRATIE – DE PATRU ORI “INSPIR SI BINECUVANTEZ ENERGIILE EXTERIOARE” SI PE EXPIRATIE SE SPUNE “SI LE LAS SA PLECE”.

INSPIR PRIN GNOSTUL MEU ADUCEREA AICI SI ACUM A ENERGIILOR SAU FLACARILOR SAU RAZELOR TATALUI CERESC (GNOSTUL = SOLUTIA DIVINA PERFECTA):

A ILUMINARII

A VOINTEI LUI DUMNEZEU

A IUBIRII

A VINDECARII

A INVIERII

A INALTARII

Violet A TRANSFORMARII SI TRANSMUTARII, A ALCHIMIEI DIVINE

A ABUNDENTEI, BOGATIEI, FERICIRII, BUCURIEI SI CONSTIINTEI CHRISTICE UNIVERSALE

A ARMONIEI DIVINE

A JUSTITIEI DIVINE

A STARII DE COPIL

ACESTE ENERGII MA CUPRIND PE MINE, INTREAGA FAMILIE, TOATA LOCALITATEA IN CARE MA AFLU, TARA MEA SI INTREGUL PAMANT, UMANITATEA, REGNUL VEGETAL SI ANIMAL, TOTUL ESTE PURIFICAT, VINDECAT, ARMONIZAT, INALTAT, REGENERAT, INTINERIT.

EU, CANAL DE LUMINA – CANAL DIVIN – MA EXTIND, MA EXPANSIONEZ IN INFINIT SI SUNT UNA CU ENERGIILE DIVINE, CU PLANETA, CU UMANITATEA, CU UNIVERSUL SI CU TATAL CERESC – SUNT ACUM SI AICI DOAR LUMINA, IUBIRE SI ARMONIE !

TATAL CERESC SI TOATE ENTITATILE DIVINE CARE SUNTETI CU NOI IN ACEASTA SFANTA SI MAREATA LUCRARE, VA ROG, VA IMPLOR SA ALCHIMIZATI/TRANSFORMATI IN MINE, IN FAMILIA MEA, IN TARA MEA SI IN TOATA UMANITATEA SI IN TOT PAMANTUL:

TOATA AGRESIVITATEA SI AUTOAGRESIVITATEA – IN BLANDETE SI IUBIRE

TOATA TRUFIA, TIRANIA, AROGANTA, SFIDAREA, FURIA SI FRUSTRAREA – IN SMERENIE SI INCREDERE IN DUMNEZEU

TOATA NEIUBIREA, NELUMINA, NEARMONIA, NEIERTAREA, NECREDINTA, NEIMPACAREA – IN IUBIRE, LUMINA, ARMONIE, IERTARE, CREDINTA SI IMPACARE

TOATE BOLILE SI HANDICAPURILE – IN VINDECARE SI ARMONIE

TOATA SARACIA, LIPSURILE DE ORICE FEL, NEVOILE, SUFERINTELE, DURERILE, TRISTETEA, MAHNIREA, OBOSEALA, LEHAMITEA, NEPUTINTA, UMILINTA – IN IUBIRE, LUMINA, ARMONIE SI ABUNDENTA FINANCIARA INCREDIBILA SI FANTASTICA !

TOATA AGITATIA, GRIJILE, FRICILE, TEMERILE, SPERIETURILE, SPAIMELE, GRABA, STRESUL, CONTROLUL, JUDECATILE DE SINE SI JUDECATA CELORLALTI – IN ARMONIE SI RELAXARE

TOATA PERSECUTIA, PERVERSITATEA, PROSTITUTIA DE ORICE FEL, PROMISCUITATEA, ILUZIILE MINTII, ILUZIILE TIMPULUI CARE UCIDE – IN ARMONIE, LIBERTATE, RESPONSABILITATE SI INCREDERE IN DUMNEZEU

TOATE CONFLICTELE, LUPTELE, RAZBOAIELE, URA, ABUZURILE, TEROAREA, TERORISMUL, CERTURILE, JIGNIRILE, INSULTELE, DENIGRAREA, OSANDIREA, BATAILE, SCHINGIUIREA, TRATAMENTELE INUMANE, SADISMUL, MANIA, SUPARAREA, OROAREA, INFOMETAREA, BATJOCURA, DISCRIMINAREA DE ORICE NATURA, SANTAJUL – IN LUMINA, IUBIRE, ARMONIE SI PACE

TOATA CORUPTIA, MITA, HAOSUL, DISPRETUL, MINCIUNILE, DEMAGOGIA, VINOVATIA – IN LUMINA, IUBIRE SI ARMONIE

TOATE STARILE DE INFERIORITATE, DE VICTIMA, DE ZADARNICIE, DE ABANDON, DE RATARE, STAREA CA NU SUNT BUN DE NIMIC, CA NU FAC FATA VIETII, DE SLUGA, DE NEPUTINTA, UMILINTA, INVENINARE, RANCHIUNA SI ATASAMENTE – IN LUMINA, IUBIRE SI ARMONIE

TOATA DUALITATEA, TRAUMELE, RANILE, REGRETELE, MANIPULAREA, TRADAREA, RUSINEA, TIMIDITATEA, EMOTIILE, DATORIILE, NEIMPLINIRILE DE ORICE FEL – IN LUMINA, IUBIRE SI ARMONIE

TOATA HOTIA, LASITATEA, LACOMIA, ZGARCENIA, CREDINTELE VECHI SI false, SUPERSTITIILE, PREJUDECATILE, INCATUSAREA, SUPERFICIALITATEA, INGAMFAREA, RAUTATEA, LINGUSIREA, MASTILE, PREFACATORIILE SI CAINTA – IN LUMINA, IUBIRE SI ARMONIE

TOATE BLESTEMELE, FACATURILE, LEGATURILE, MAGIILE, VRAJILE, FARMECELE, AGRESIUNILE DE ORICE FEL, GANDURILE NEGRE, INJURATURILE, TOATE ENERGIILE PRELUATE, ENERGIILE DISTRUCTIVE, SEMINTELE DESTINULUI, toate karmele, legaturile pana la al saptelea neam, legamintele, juramintele si fagaduielile de osanda – IN LUMINA, IUBIRE, ARMONIE si libertate.

TOATE PROGRAMELE DE AUTODISTRUGERE si de distrugere, DE INVADARE, DIRIJARE, BRUIAJ SI CONTROL AL CREIERULUI SI PERSONALITATII, DE HIPNOZA, DE INCITARE LA AUTODISTRUGERE SI SINUCIDERE, TOATE PROGRAMELE DE DEPRESIE SI ATACURI DE PANICA, PSIHOZE SI ANGOASE, INDIFERENT CUM AU FOST PRODUSE SAU INDUSE, DE CATRE ORICINE SI IN ORICE SCOPURI – IN LUMINA, IUBIRE, ARMONIE, LIBERTATE TOTALA SI PROTECTIE DIVINA

TOATE CAUZELE INFRACTIUNILOR SI CONTRAVENTIIL0R, DETENTIILOR, ARESTARILOR, dezinformarii, defaimarii, instigarii, violentei, pornografiei, groazei, panicilor, vulgaritatii, modelelor negative, lipsei de bun simt si de responsabilitate, violurilor, viciilor, ratacirii, urii, CAMATARIEI CU TOATE EFECTELE EI – inclusiv DE ESCROCHERIE, VANZARII CONSTIINTEI, LICHELISMULUI, HAOSULUI CA MOD DE A FI, ORBIRII PERSONALE SI TOATE CAUZELE PENTRU CARE OAMENII SUNT DETINUTI, ARESTATI, AMENINTATI, SANTAJATI, CAUZELE INDOIELILOR, RELEI VOINTE, NESIMTIRII, INCAPATANARII SI TOATE CAUZELE INCALCARII LEGILOR – CU STIINTA SAU FARA STIINTA, CU VOIE SAU FARA VOIE – SI TOT CE DETERMINA INCALCAREA LEGILOR PAMANTESTI, MORALE, ALE UNIVERSULUI SI CELE SPIRITUALE – IN LUMINA, IUBIRE, ARMONIE, INTELEPCIUNE, PACE, DISCERNAMANT, LIBERTATE MAXIMA ABSOLUTA IN VID TOTAL

TOATE SURSELE DE RADIATII – ANTENE GSM, TELEFOANE MOBILE, COMPUTERE, APARATURA ELECTRONICA, RADIATII CHIMICE, BIOLOGICE SI DE ORICE ALTA NATURA AR FI ELE SI TOATE EFECTELE NEGATIVE ALE ACESTORA – IN SURSE DE LUMINA, IUBIRE, ARMONIE, INTELEPCIUNE, PACE

TOATA AGRESIUNEA CARE SE FACE ASUPRA VIETII, OAMENILOR, SOLULUI, APELOR, AERULUI, VEGETATIEI, ANIMALELOR PRIN SUBSTANTE CHIMICE TOXICE (INGRASAMINTE, IERBICIDE, INSECTICIDE SI ALTELE) – IN LUMINA, IUBIRE, ARMONIE, PURITATE, PERFECTIUNE DIVINA SI RESPONSABILITATE TOTALA !

TOATA STIINTA UMANA – IN STIINTA DIVINA DE DIMENSIUNEA A 5 – A

TOT CEEA CE DETERMINA SACRIFICAREA ANIMALELOR IN MASA SAU INDIVIDUAL, TOATE EFECTELE NEGATIVE/NOCIVE ALE SACRIFICARII ANIMALELOR, TOATE ENERGIILE SI KARMELE PRODUSE, TOATE CAUZELE CARE OPRESC OAMENII SA TREACA DIN STADIUL DE ANIMAL CE SE HRANESTE CU ALTE ANIMALE – IN LUMINA, IUBIRE, ARMONIE (ANIMALELE SUNT FRATII NOSTRI MAI MICI, VENITE AICI PE PAMANT PENTRU A EVOLUA SI NU PENTRU A FI SACRIFICATE SI A FI CONSUMATE); IN TOTI OAMENII SI ANIMALELE – NEVOIA DE A MANCA ANIMALE, DE A LE SACRIFICA, DE A LE BRUTALIZA – IN LUMINA, IUBIRE SI ARMONIE – SA SE INTOARCA LA DUMNEZEU

SA NE RUGAM PENTRU ANIMALELE SACRIFICATE ZILNIC IN INTREAGA LUME SI PENTRU CELE CARE URMEAZA SA FIE SACRIFICATE SI PENTRU CEI CARE LE SACRIFICA SI PENTRU CEI CARE LE CONSUMA – SA SE ALCHIMIZEZE TOTUL IN LUMINA, IUBIRE, ARMONIE

TOATA INSELATORIA, FALSURILE, ABUZURILE PRIN TAXE SI IMOZITE DE ORICE NATURA, CONTRABANDA DE ORICE FEL, TOATE ACTIVITATILE ILICITE, TOATE ORGANIZATIILE – LA VEDERE SAU SECRETE – CARE DESFASOARA ACTIVITATI OSTILE UMANITATII, DIN TOATE PUNCTELE DE VEDERE – IN ONOARE, ADEVAR DIVIN SI ARMONIE

TOATE CAUZELE CARE DUC LA NIVEL DE TRAI SCAZUT, LA IMPOSIBILITATEA DE A TRAI VIATA, LA LIPSIREA OAMENILOR DE DREPTURI – DE LA CELE ELEMENTARE: HRANA, LOCUINTA, IMBRACAMITE, EDUCATIE, TARA, LIBERTATE, PANA LA CELE MAI DEOSEBITE, CUM AR FI: LUX, CONFORT, ELEGANTA ETC. …, JAFUL, JAFUL ORGANIZAT SI INSTITUTIONALIZAT, TOT CE DETERMINA CA INTERESUL PERSONAL SA FIE INAINTEA INTERESULUI DIVIN, DEZBINAREA DE ORICE FEL, SUB ORICE FORMA, LA ORICE NIVEL SI DIN TOATE PUNCTELE DE VEDERE, FARADELEGEA, LENEA, DELASAREA, AMANAREA, LIPSA DE INITIATIVA, NEPRICEPEREA, ANALFABETISMUL, LIPSA DE PERFORMANTE SI PROSPERITATE – IN LUMINA, IUBIRE, ARMONIE, INTELEGERE, INTELEPCIUNE, ONESTITATE, DEMNITATE, ONOARE, SMERENIE, ABUNDENTA SI MENTALITATE SIGURA DE INVINGATOR !

TOATE CAUZELE CARE II OPRESC PE TOTI CEI CARE CONDUC TARILE SI POPOARELE LUMII SI TOATA UMANITATEA SA FIE DOAR LUMINA, IUBIRE SI ARMONIE, SA SE RESPECTE, ONOREZE SI APRECIEZE RECIPROC ASA CUM DIVINITATEA O FACE CU EI, IAR HOTARARILE LOR SA FIE DOAR IN SI DIN IUBIRE DE DUMNEZEU SI SA VIZEZE PACEA – PACEA LUMII – ASA CUM ESTE VOIA TATALUI CERESC IN ACEASTA LUCRARE DE TREZIRE SPIRITUALA SI VINDECARE TOTALA A PAMANTULUI SI UMANITATII – IN LUMINA, IUBIRE SI ARMONIE

TOATE CAUZELE CARE OPRESC CA INTRE CONDUCATORI SI CONDUSI SI INTRE TOTI OAMENII DIN ACEASTA LUME SA FIE NUMAI RELATII DE RESPECT SI ONOARE, ASA CUM DIVINITATEA O FACE CU EI – IN LUMINA, IUBIRE, ARMONIE DIVINA.

AMIN!!!

TATAL CERESC SI TOATE ENTITATILE DIVINE CARE SUNTETI CU NOI IN ACEASTA SFANTA LUCRARE, VA IMPLOR SA TRANSMITETI UMANITATII INTREGI SI MIE URMATOARELE:

IUBIRE, LUMINA, ARMONIE, IMPACARE CU MINE INSUMI, IMPACARE CU DIVINITATEA, IMPACARE CU UMANITATEA, IUBIRE DE SINE, RESPECT, ONOARE, APRECIERE, PRETUIRE, SMERENIE, RELAXARE, BUNATATE, BLANDETE, AUTENTICITATE, SUVERANITATE, BUCURIA DE A TRAI, BUCURIA VIETII, ABUNDENTA FINANCIARA, DEMNITATE, ONESTITATE, INDEPENDENTA, LIBERTATE MAXIMA ABSOLUTA IN VID TOTAL, ARTA DE A TRAI VIATA IN LUMINA, IUBIRE SI ARMONIE, LUX, CONFORT, ELEGANTA, ABUNDENTA INCREDIBILA SI FANTASTICA, CREDINTA LA NIVEL DE CERTITUDINE, INCREDERE IN SINE, INCREDERE IN DIVINITATE, CURAJ, INDRAZNEALA, MENTALITATE SIGURA DE INVINGATOR, DESCHIDEREA/TREZIREA TOTALA A TUTUROR SIMTURILOR, GENEROZITATE, ALTRUISM, TARIE, FORTA, PUTERE, ECHILIBRU, TANDRETE, PACE, INTINERIRE, FRUMUSETE, PRIMIREA TUTUROR HARURILOR SI A DARURILOR DIVINE HARAZITE PENTRU ACEASTA VIATA, FOLOSIREA LA MAXIM A TUTUROR CAPACITATILOR SI CAPABILITATILOR PE CARE LE AM, ASCULTARE TOTALA DE DIVINITATE, MILOSTENIE, MARETIE, GRANDOARE SI NECLINTIRE, NECLINTIRE IN NEMURIRE, NECLINTIRE IN INCREDERE, NECLINTIRE IN IUBIRE, NECLINTIRE IN ABANDONARE/INCREDINTARE IN MANA DIVINITATII, NECLINTIRE IN STATORNICIE DEPLINA, PURA, AUTENTICA SI ADANCA IN LUMINA, IUBIRE SI ARMONIE

TATAL CERESC SI TOATE ENTITATILE DIVINE CARE SUNTETI CU NOI IN ACEASTA SFANTA LUCRARE, VA IMPLOR SA ALCHIMIZATI IN MINE SI IN TOTI ADVERSARII MEI, POTRIVNICII MEI, DUSMANII MEI, CEI CARE MA CRITICA, SABOTEAZA, FRUSTREAZA, AGRESEAZA SUB ORICE FORMA TOATE ENERGIILE DE NELUMINA, NEIUBIRE, NEARMONIE SI TOT CEEA CE NE OPRESTE SA NE IUBIM RECIPROC, ONORAM RECIPROC, RESPECTAM RECIPROC ASA CUM DIVINITATEA O FACE CU NOI, IN IUBIRE, LUMINA SI ARMONIE, PACE, INTELEPCIUNE, RESPECT, ONOARE, ONESTITATE, SMERENIE, INCREDERE SI BLANDETE !

TATAL CERESC SI TOATE ENTITATILE DIVINE CARE SUNTETI CU NOI AICI SI ACUM IN ACEASTA LUCRARE, VA IMPLOR SA ALCHIMIZATI IN LUMINA, IUBIRE SI ARMONIE, IN TOATA UMANITATEA, TOATE ENERGIILE DE NELUMINA, NEIUBIRE, NEARMONIE, TOATE DUSMANIILE, RAZBUNARILE, RAZBOAIELE, CONFLICTELE, LUPTELE, ASUPRIRILE, VIOLURILE, DISCRIMINARILE, BATAILE, URA, NEIERTAREA SI TOATE CAUZELE, OBIECTIVE SAU SUBIECTIVE, PRIN CARE OAMENII DIN ACEASTA LUME, TOTI CEI 6,5 MILIARDE, SUNT OPRITI SA SE IUBEASCA, RESPECTE, ONOREZE, APRECIEZE RECIPROC ASA CUM DIVINITATEA O FACE CU EI SI SA SE VADA SI SA SE PERCEAPA FIECARE ASA CUM DIVINITATEA O FACE CU EI, ADICA LA ADEVARATA VALOARE SI ASA SA II VADA SI SA II PERCEAPA SI PE CEILALTI, CUM DIVINITATEA O FACE CU EI, SI SA PERCEAPA FIECARE CA SUNTEM FIII ACELUIASI TATA CERESC, AI ACELUIASI CREATOR SI SUNTEM FRATI SI ASA SA FIE SI MODUL DE VIATA AL NOSTRU, INCLUSIV COMPORTAMENTUL NOSTRU – FIECARE SA PERCEAPA CA FAMILIA LUI ESTE UMANITATEA, SI ASTFEL SA SE IMPLINEASCA VOIA DIVINA……”PRECUM IN CER ASA SI PE PAMANT” …. ADICA DOAR LUMINA, IUBIRE SI ARMONIE!

AMIN !

DRAGII MEI INGERI UMANI DE PE PAMANT, VA TRANSMIT PE DEPLIN SI NELIMITAT TOATA IUBIREA, LUMINA SI ARMONIA TATALUI CERESC SI A ENERGIILOR SALE SI MA ROG ZILNIC PENTRU VOI TOTI, CEI 6,5 MILIARDE DE LOCUITORI AI ACESTEI PLANETE, PENTRU REGNUL ANIMAL, REGNUL VEGETAL SI PLANETA NOASTRA — VA IUBESC SI VA IMPLOR SI PE VOI SA VA RUGATI PENTRU VOI SI PENTRU MINE SI FAMILIA MEA SI PENTRU INTREAGA UMANITATE, PENTRU PACEA LUMII, IUBIRE, LUMINA, ARMONIE, ABUNDENTA, LIBERTATE MAXIMA ABSOLUTA IN VID TOTAL – ASA CUM ESTE VOIA TATALUI CERESC ACUM SI AICI – SI SA ATRAGEM CAT MAI MULTI IN ACEASTA LUCRARE, DAR FARA A FORTA PE NIMENI, TOTUL SA SE FACA IN SI DIN IUBIRE DE DUMNEZEU, ACUM SI IN VECI! AMIN.

MITRUT BRANC

aripile-unui-inger-pot-fi-bratele-mamei-umarul-pri_a7b4dbbbfa1cef