Strategie de distrugere a Neamului

 

Ce spun cativa cercetatori straini despre Tartaria,Romania 

Pãrinteasca dãmãndari
Tsi s’ prigiurã pi’ unu foc mari
Fratsã di mumã shi di unu tatã
Voi armãnj di eta tutã

Di sum ploclyi di murmitsã
Strigã a noshtsã bunj pãrintsã
Blãstem mari s’ aibã n’ casã
Tsel tsi limba lui shi’ alasã

Cari shi’ alasã limba lui
S’ lu ardã pira focului
Shi s’ dirinã yiu pi locu
Sã’ i si frigã limba’ n focu

Cari fudzi di a lui mumã
Shi di pãrinteasca’ i numã
Fugã’ i doara domnului
Shi dultseamea somnului

El tu vatra pãrinteascã
Fumealja sã nu’ shi hãrseascã
Di fumelj cãrunj s’ nu bashi
Na tu leagãn sã nu’ shi anfashi”Dimândarea părintească” (mustrarea părintească) este imnul aromânilor, compus de Constantin Belemace, luptător pentru drepturile românilor (aromânilor) din Balcani. Este un echivalent al imnului “Deşteaptă-te române” la românii aromâni, acolo, în sânul societăţilor şi fundaţiilor aromâneşti, unde este cântat la posturile de radio şi de televiziune emise în dialect. Cântecul vorbeşte de cumplitul blestem ce cade asupra părinţilor care nu-şi învaţă copiii limba strămoşească, limba (graiul) armânesc. Poetul Belemace s-a dovedit a fi un adevărat vizionar atunci când a compus versurile, în 1888. După mai bine de un secol, “Dimândarea părintească” răsună mai actual ca oricând.

PARINTEASCA DIMANDARE

Parinteasca Dimandare
Na sprigiura cu foc mare
Frati di muma si di-un tata,
Noi, Armani di eta toata.
Di sum plocile di murminta
Striga-a nostri buni parinta:
“Blestem mari s-aiba-n casa
Cari di limba-a lui s-alasa.
Cari-si lasa limba-a lui
S-lu-arda pira-a focului,
Si s-dirina viu pri loc,
Sa-li si friga limba-n foc.
El an vatra-li parinteasca
Fumealia s-nu-si hariseasca;
Di fumeli curuni s-nu base
Nic an leagan si nu-nfase.
Cari fudze di-a lui muma
Si di parinteasca-li numa,
Fuga-li doara-a Domnului
Si dulteamea-a somnului!”

In romaneste suna asa :

Printeasca blestemare{mustrare}

Parinteasca blestemare
Porunceste cu foc mare
Frati de-o muma si de-un tata
Noi, Aromani din vremea toata
De sub lespezi (placi) de morminte
Striga ai nostri buni parinti
“Blastem mare sa aiba in casa
Care de limba lui se lasa.
Care i-si lasa limba lui
Arza-l-ar para focului
Chinui-s-ar de viu pe locu (pamant)
Frge-i-s-ar limba in focu
El in vatra parinteasca
De copii (familie) sa nu se fericească
De familie cununi sa nu pupe
Prunc in leagan sa nu culce (infase)
Care fuge de a lui muma
Si de parintescul nume
Fugi-i-ar dorul Domnului
Si dulceata somnului!”

http://ioncoja.ro/doctrina-nationalista/strategie-de-distrugere-a-neamului/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ioncoja+%28Ion+Coja%29